Bases en laiton ou nylon

Ref. 7/8. Bases pour perforation sur machine, en laiton ou nylon, plusieurs mesures.